Ve dnech 24.–25. března 2023 se pod záštitou ministra zdravotnictví usku­ tečnil v Hotelu Clarion v Praze Vyso­ čanech XVII. kongres primární péče. Akce, kterou pořádá Sdružení prak­ tických lékařů (SPL) ČR a Sdružení praktických lékařů...