14. 6. 2023 Mezi nejpalčivější problémy primární péče patří podle jejích zástupců krom rozevírání nůžek mezi ambulantní a nemocniční sférou a nedostatkem financí také existence preskripčních omezení, které praktikům znemožňují...