Prezentace

Prezentace

Preskripce léčivých přípravků a péče o pacienty

Prezentace HETA na téma Preskripce léčivých přípravků a péče o pacienty s chronickým onemocněním v primární péči.

Kulatý stůl 1

Kulatý stůl 1 „BUDOUCNOST PRIMÁRNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE“, 30.05.2023 

Kulatý stůl 2

Kulatý stůl 2 „PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A PÉČE O PACIENTY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM V PRIMÁRNÍ PÉČI“, 26.06.2023

Kulatý stůl 3

Kulatý stůl 3 „VÝVOJ DOSTUPNOSTI PRIMÁRNÍ PÉČE, KAPACITY, TRENDY, VYUŽITÍ POTENCIÁLU PRIMÁRNÍ PÉČE V ČR“, 12.09.2023

Název souboru

Popis souboru

Název souboru

Popis souboru