Odborné a profesní organizace dětských praktiků k současnému stav péče: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Autor Roman Šmucler

Roman Šmucler (* 8. července 1969 Praha) je český zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista. Od září 2017 je prezident České stomatologické komory.

8 června, 2023

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče. Bez nových lékařek a lékařů hrozí reálný rozpad sítě dětských praktiků. Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti (OSPDL) ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD ČR) doporučují jako řešení změnu ve vzdělávání, která přinese jednodušší cestu do praxe pro mladé lékaře a lékařky, a zároveň zvýšení atraktivity oboru.

„Stávající situace vede k tomu, že během několika let bude každé třetí dítě bez praktického lékaře. Zdraví nové generace je v ohrožení. Proto jsme připravili návrh změn ve vzdělávání pro praktické lékaře pro děti a dorost, které mají přinést rychlé výsledky. Nejde o radikální novinku, nebo neověřený experiment, vracíme se k dřívějšímu systému dvou atestací. Ke stávajícímu oboru pediatrie by přibyl kratší obor, pouze pro praktické lékaře pro děti a dorost s velmi intenzivní praxí,“ vysvětluje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPLD ČLS JEP.

Mladí lékaři a lékařky by úzce spolupracovali se seniorním kolegou, získávali tak praktické zkušenosti v ordinaci a následně mohli praxi převzít. Podobný systém funguje u všeobecných praktických lékařů, tedy lékařů pro dospělé.

„Návrh je alternativou k existujícímu systému vzdělávání nemocničních a praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) a jsme připravení o něm dále diskutovat a hledat další varianty řešení. Změna se nijak nedotýká oboru pediatrie, pouze vytváří mezistupeň, který umožňuje novým kolegyním a kolegům kvalitní vzdělání a rychlejší nástup do praxe,“ zdůraznila.

„Výhodou ordinace, ve které by pracovali školitel (seniorní kolega PLDD) a školenec (budoucí PLDD) společně, je okamžité posílení kapacity ordinace a dlouhodobější znalost registrovaných pacientů. Obzvláště v případě převzetí praxe v budoucnosti mladým kolegou se tento model velmi osvědčil. Přináší výhody jak pro lékaře, tak zejména pro naše malé pacienty a jejich rodiče, neboť je zajištěno pokračování péče praktickým dětským lékařem, kterého již znají a mají k němu důvěru,“ říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR.

Dřívější snahy vyřešit nedostatek dětských praktických lékařů skončily neúspěšně a pro celý systém péče byly kontraproduktivní. Poslední novelizace zákona o specializačním vzdělávání lékařů prodloužila studium a snížila objem povinné praxi v ambulancích. To zájmu o obor PLDD neprospělo a dostupnost péče do budoucna je proto ohrožená.

Jsme přesvědčeni, že nejvyšší prioritou všech lékařů, odborníků, ministerstva zdravotnictví i politiků musí být zajištění dostupnosti péče pro dětské pacienty. Chceme zachovat dosavadní systém ordinací primární péče o děti, tak jak jsou na něj rodiče a děti zvyklí, a dále ho zkvalitňovat. Proto ale musíme jednat rychle “ uzavírají obě lékařky.

Shrnutí stávající situace:

  • V letech 2017 – 2021 zaniklo více než 600 ordinací PLDD.
  • Za poslední 3 roky (2019-2021) zaniklo 425 ordinací PLDD
  • V letech 2017 – 2021 zaniklo bez náhrady 338 ordinací
  • Při průměru 1000 dětí na 1 ordinaci PLDD ztratilo 338 000 dětí registrujícího PLDD
  • Důsledkem je přetížená kapacita ordinací PLDD, které zůstávají PZS, kapacita vzrostla průměrně o 10 % u každé ordinace
  • Věkový průměr PLDD je téměř 60 let

Věk praktických lékařů pro děti a dorost v roce 2022

(Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků, prosinec 2022):

Čtěte dále