Vítejte na místě pro online setkávání, sdílení, inspiraci a spolupráci všech, které zajímá koncepční rozvoj, inovace a budoucnost primární péče v České republice.

O Portálu primární péče

Chceme společně přemýšlet nad budoucností a vytvářet podmínky pro rozvoj a inovace v primární péči, představovat příklady dobré praxe, které se osvědčili a mohou inspirovat ostatní. Chceme hledat a navrhovat řešení, která posílí primární péči, zlepší organizaci, fungování a rozvoj primární péče a zajistí lepší přístup pacientů k primární péči v celé ČR.

Chceme poskytovat garantované informace, inspiraci a příklady správné praxe v ČR, Evropě a ve světě, jak dělat správné věci správným způsobem.

Právě proto vznikl PORTÁL PRIMÁRNÍ PÉČE – online platforma pro setkávání, sdílení, inspiraci a spolupráci všech, které zajímá koncepční rozvoj, inovace a budoucnost primární péče v České republice

Co děláme

 • Poskytovat na jednom místě komplexní a garantované informace o primární péči
 • Představovat inspirace, návrhy, ukázky správném praxe v České republice, Evropě a světě
 • Zlepšovat informovanost a znalosti široké i odborné veřejnosti o primární péči
 • Představovat koncepce a návrhy řešení pro zlepšení a posílení primární péče v ČR
 • Sdílet, prezentovat a šířit informace o významu a hodnotě primární péče
 • Propojovat účastníky systému spolupracující na posílení primární péče v ČR
 • Pořádat Kulaté stoly, semináře a konference k posílení a rozvoji primární péče
 • Podporovat inovace v primární péči k modelům péče založených na hodnotě (value based care), které prioritizují kvalitu, výsledky léčby a nákladovou efektivitu
 • Podporovat inovace v primární péči k modelům péče zaměřených na pacienta (patient centered care), které zohledňují individuální potřeby, preference a zájmy pacientů
 • Podporovat investice do primární péče s cílem posílit primární péči, zlepšit zdravotní systém a zdravotní stav obyvatel České republiky
 • Podporovat rozvoj primární péče, aby měla stejné postavení a podmínky jako v ostatních vyspělých zemích

Naše vize

 • Posílením a rozvojem primární péče zlepšit přístup pacientů k zdravotní péči a zlepšit zdravotní stav populace
 • Silná primární péče přináší lepší přístup pacientů k péči, lepší výsledky za nižší náklady
 • Posílením primární péče a vytvořením podmínek pro její rozvoj zlepšit organizaci péče, návaznost péče, spolupráci poskytovatelů. dostupnost, kvalitu a výsledky léčby
 • Většina zdravotních potřeb obyvatel je řešena prostřednictvím primární péče
 • Primární péče je nejblíže dostupná pacientům, má největší kapacitu, je regionálně rozložena a zajišťuje nejefektivnější přístup celé populace ke zdravotní péči
 • Primární péče umí zajistit řešení zdravotních potřeb pacientů na místě, které je nejlépe dostupné a lékař zná pacienta a jeho potřeby nejlépe
 • Primární péče je základním pilířem přístupu pacientů k zdravotní péči
 • Primární péče je základním pilířem prevence a screeningu
 • Primární péče je základním pilířem včasného záchytu onemocnění a včasné léčby
 • Primární péče je základní pilířem péče u pacientů s chronickým onemocněním
 • Primární péče je základním pilířem organizace péče, navigace a průchodu pacienta systémem zdravotní péče
 • Silná primární péče je základním pilířem moderního, funkčního, efektivního zdravotního systému zaměřeného na pacienta, péče založené na hodnotě s důrazem na dostupnost, kvalitu a efektivitu

Expertní rada

Ing. David Šmehlík, MHA

MUDr. Petr Šonka

MUDr. Ilona Hülleová

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.