Akce

PORTÁL PRIMÁRNÍ PÉČE organizuje setkání s odbornou veřejností na vybraná témata týkající se primární péče v ČR. Pokud máte zájem o aktivní účast, registrujte se na akci. Záznamy z kulatých stolů, konferencí či seminářů najdete na webu PORTÁL PRIMÁRNÍ PÉČE  a našich sociálních sítích.

Uskutečněné akce

Kulatý stůl 1 „BUDOUCNOST PRIMÁRNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE“, 30.05.2023

Pozvání k diskusi přijali:

 • MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví́ ČR
 • Jakub Dvořáček, MHA, LLM., náměstek ministra zdravotnictví ČR
 • Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 • Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů České republiky
 • MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory
 • Vladimír Dvořák, PhD., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • Zdeněk Kabátek, ředitel, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 • Renáta Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
 • Moderátor: Ing. Michala Hergetová

Kulatý stůl 2 „PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A PÉČE O PACIENTY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM V PRIMÁRNÍ PÉČI“, 26.06.2023

Pozvání k diskusi přijali:

 • Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví ČR
 • Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 • Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 • Renáta Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
 • Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
 • Jana Kulhánková, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 • MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal

Kulatý stůl 3 „VÝVOJ DOSTUPNOSTI PRIMÁRNÍ PÉČE, KAPACITY, TRENDY, VYUŽITÍ POTENCIÁLU PRIMÁRNÍ PÉČE V ČR“, 12.09.2023

Pozvání k diskusi přijali:

 • Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví České republiky

 • RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 • Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

 • Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 • Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 • Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka Oborová zdravotní pojišťovna

 • Lumír Kantor, Ph.D. MBA, místopředseda Zdravotního výboru Senátu PČR

Moderátor: PhDr.  Jakub Železný

Nadcházející akce

Kulatý stůl na téma „Zlepšování dostupnosti, priority a rozvoj péče o děti v primární péči a pediatrii v ČR“

Máme velkou radost a čest pozvat vás na naší nadcházející akci ve zdravotnictví, která slibuje být zdrojem nejen nových poznatků, ale také inspirace pro naši společnou cestu v oblasti zdravotní péče. Tato konference přináší dohromady přední odborníky, inovátory a praktiky, kteří se budou dělit o své znalosti a zkušenosti.

Kulatý stůl na téma „Digitalizace, elektronizace, eHealth a telemedicína v primární péči“

Máme velkou radost a čest pozvat vás na naší nadcházející akci ve zdravotnictví, která slibuje být zdrojem nejen nových poznatků, ale také inspirace pro naši společnou cestu v oblasti zdravotní péče. Tato konference přináší dohromady přední odborníky, inovátory a praktiky, kteří se budou dělit o své znalosti a zkušenosti.

Kulatý stůl na téma „Vývoj dostupnosti, trendy, priority a směřování stomatologické péče v ČR“

Máme velkou radost a čest pozvat vás na naší nadcházející akci ve zdravotnictví, která slibuje být zdrojem nejen nových poznatků, ale také inspirace pro naši společnou cestu v oblasti zdravotní péče. Tato konference přináší dohromady přední odborníky, inovátory a praktiky, kteří se budou dělit o své znalosti a zkušenosti.

Kulatý stůl na téma „Očkování, priority, trendy a zvyšování proočkovanosti v ordinacích primární péče“

Máme velkou radost a čest pozvat vás na naší nadcházející akci ve zdravotnictví, která slibuje být zdrojem nejen nových poznatků, ale také inspirace pro naši společnou cestu v oblasti zdravotní péče. Tato konference přináší dohromady přední odborníky, inovátory a praktiky, kteří se budou dělit o své znalosti a zkušenosti.