Záznam očkování je příkladem, jak elektronizace nemá vypadat

Autor admin

22 června, 2022

22. 6. 2022

Od 1. ledna 2022 mají všichni lékaři zapisovat provedené očkování do systému eRecept. Na konci června skončí období „hájení“, kdy jim za nesplnění této povinnosti nehrozí sankce. Podle pozměňovacího návrhu poslance KDU-ČSL a místopředsedy výboru pro zdravotnictví Toma Philippa k novele zákona o léčivech, jejíž třetí čtení čeká plénum Sněmovny v červenci, by lékaři místo toho měli očkování zapisovat do informačního systému ISIN. Tam již nyní zadávají vakcinaci proti covidu-19. V návaznosti na bouřlivou debatu, která nad tímto návrhem proběhla v druhém čtení a o níž Zdravotnický deník informoval, vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR) Petr Šonka, proč má poslanec Tom Philipp jeho podporu.

Rád bych začal malou rekapitulací. První debaty o zavedení elektronického očkovacího průkazu se vedly na Klinické skupině covid-19 při ministerstvu zdravotnictví v době, kdy jí šéfoval profesor Vladimír Černý a ministrem byl docent Jan Blatný (ministrem zdravotnictví byl od 29. října 2020 do 7. dubna 2021 – pozn.red.) . Tehdy vznikla myšlenka vytvořit z registru očkování proti covidu-19 v ISIN registr, kam by se v budoucnu zaznamenávala všechna očkování. Jako zástupce SPL ČR v klinické skupině jsem tuto myšlenku podporoval.  Již tehdy vznikla polemika, zda tento registr nemá mít v gesci Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).  Vedly se o tom ostré debaty. Výsledkem bylo rozhodnutí ministra Blatného, že nový elektronický průkaz vznikne v rámci ISIN a spravovat ho bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). 

SPL ČR bylo od počátku zastáncem tohoto řešení z řady důvodů. Tím nejpodstatnějším je to, že jsme přesvědčeni, že očkování je nástrojem zdravotní politiky státu, a stát by tedy měl také spravovat registr očkování, s nímž by měly mít možnost pracovat orgány dohledu nad veřejným zdravím a měl by být  široce přístupný všem oprávněným poskytovatelům zdravotních služeb, ale také například zdravotním pojišťovnám. To existence registru v ISINu umožňovala, na rozdíl od eReceptu.

V rozporu s ministerstvem i odborníky

Pokud se dnešnímu pozměňovacímu návrhu vytýká, že je přílepkem, je třeba si připomenout, že o tom, že registr očkování vznikne na SÚKLu, se rozhodlo rovněž přílepkem k zákonu o návykových látkách. Šlo o poslanecký návrh Adama Vojtěcha, který v té době nebyl ve funkci ministra zdravotnictví (Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od 27. června 2018 do 21. září 2020 a podruhé od 26. května 2021 do 17. prosince 2021 – pozn.red.). Stalo se tak bez širší odborné i politické debaty a v rozporu s názorem tehdejšího vedení MZ a proti odbornému konsensu. 

O povinnosti praktických lékařů zaznamenávat od 1.1.2022 očkování do registru SÚKL byli zástupci odborných a profesních organizací všeobecných praktických lékařů (VPL) a PLDD (praktických lékařů pro děti a dorost) informování ministrem Vojtěchem v listopadu 2021. Na následné schůzce s vedením SÚKL a jeho IT specialisty se ukázalo, že necelé dva měsíce před spuštěním registru není k dispozici žádná demoverze očkovacího průkazu, ale dokonce neexistuje ani prováděcí vyhláška, která by rozsah a způsob vykazování definovala. Ta se šila na poslední chvíli horkou jehlou. V průběhu její tvorby a v následujícím připomínkovém řízení všechny odborné a profesní organizace VPL a PLDD, ale také Česká lékařská komora (ČLK) rozporovaly množství údajů, které pro záznam o očkování SÚKL požadoval. 

Těchto údajů bylo 51. Upozorňoval jsme na to, že SÚKL sbírá data, která k záznamu očkování znát nepotřebuje a na to, že to bude znamenat obrovskou administrativní a časovou zátěž lékařů, kteří budou muset očkování zaznamenávat. Tedy především PLDD a VPL, odborností, které se potýkají s kapacitními problémy, jsou v poslední době extrémně vytížené a potřebovaly by  administrativy ubrat spíše než přidat. Bohužel v připomínkovém řízení nebyly naše připomínky akceptovány.

Období hájení nebylo žádné vstřícné gesto

Systém byl spuštěn od 1.1.2022. Ministr zdravotnictví zároveň deklaroval, že neplnění povinnosti zaznamenávat do registru nebude půl roku podléhat sankci. Nebylo to vstřícné gesto směrem k PLDD a VPL, jak to bylo prezentováno, ale spíše prostá reflexe skutečnosti, že elektronický záznam očkování v  době jeho spuštění prostě nefungoval. Je to další typický příklad toho, jak by elektronizace zdravotnictví neměla vypadat. Na sílu prosazený, řádně neodzkoušený a horkou jehlou ušitý uživatelsky nevlídný systém, který místo toho, aby lékařům šetřil čas, jim komplikuje život. 

VPL z těchto důvodů většinově do elektronického očkovacího průkazu záznamy neprovádějí. Pokud mám správné informace, používá systém s velkými stížnostmi cca polovina PLDD, kteří své výhrady k fungování registru jasně formulovali. Pokud vím, SÚKlem nebyly zohledněny.

Za těchto okolností SPL ČR a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP poslanecký návrh na převedení elektronického očkovacího průkazu do ISIN vítá a podporuje. Řeší se tím hned několik problémů:

  • odpadá schizma, kdy dnes očkování proti covidu-19 musíte zaznamenat do ISIN, ale ostatní očkování do eReceptu,
  • tím, že do ISIN mohou vstupovat zdravotní pojišťovny, umožní vedení očkovacího průkazu tam významné zjednodušení administrativy. V současné době lékař musí záznam o očkování provést do elektronického očkovacího průkazu, zároveň řadu stejných informací vykázat zdravotní pojišťovně a u povinných očkování totéž ještě jednou na konci každého pololetí vykázat do clearingového centra. Tuto triplicitu by bylo možno odstranit, pokud bude registr v ISIN,
  • významné zjednodušení vykazování očkování. Stávající vykazování očkování proti covidu-19 do ISIN je podstatně jednodušší a uživatelsky vlídnější než vykazování ostatního očkování na SÚKL,
  • dalším důvodem je, jak už jsem uvedl, že na elektronický očkovací průkaz pohlížíme jako na registr.  A je systémově správným řešením, že jej bude spravovat stejná instituce jako ostatní registry. Tou je v České republice ÚZIS. Například pro monitorování epidemie covidu-19 a účinnosti vakcín na jeho varianty je naprosto zásadní, aby se informace o provedeném očkování a informace o pozitivních testech scházely v jednom systému. Jenom tak lze získat informace o průlomových infekcích v reálném čase.

To jsou tedy principiální důvody, proč SPL ČR a SVL ČLS JEP, ale pokud vím také Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD), Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP a Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, požadují přesun registru očkování do ISIN. A takto jsem o tom také jednal s panem poslancem Philippem. 

MUDr. Petr Šonka

Čtěte dále